.  
Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van deze website stomerijstams.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. Gebruik van deze site houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van deze website stomerijstams.nl in. Wij behouden het recht voor om zonder bericht deze website stomerijstams.nl als mede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze website stomerijstams.nl site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te onderhouden. Stomerij Stams sluit iedere aansprakelijkheid voor deze site verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Stomerij Stams behoudt zich het recht voor de informatie op de site aan te passen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, zonder daarvan de bezoekers van de site vooraf op de hoogte te stellen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze site, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Stomerij Stams en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze site worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stomerij Stams.

Beschikbaarheid:

Stomerij Stams spant zich in om deze site zo goed mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze site.

Toepasselijk recht:

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 
Webdesign door OKP
Copyright© 2007-2015 Stomerij Stams